Produkty czynnika VIII i rozwój inhibitorów w ciężkiej hemofilii AD 8

To powiązanie może być tendencyjnym odkryciem (przez zakłócenie, stronniczość selekcji lub błąd informacyjny), przypadkowym znalezieniem lub skutkiem przyczynowym. Uwzględniliśmy błąd związany z zakłóceniami, dostosowując związek dla wielu potencjalnych czynników zakłócających. Podsumowaliśmy potencjalnie zakłócające czynniki w zależności od rodzaju produktu użytego przy pierwszym zabiegu (tabela 1). Dzieci ze zwiększonym ryzykiem rozwoju inhibitorów nie otrzymywały pełnej długości produktów czynnika VIII drugiej generacji częściej niż produkty trzeciej generacji. Dlatego mieszanie się nie wydaje się wyjaśniać tego związku.
Uniknęliśmy uprzedzeń dotyczących selekcji, włączając wszystkich kolejnych pacjentów i wykluczając wszystkich pacjentów, którzy zostali skierowani do uczestniczącego ośrodka, ze względu na znane zwiększone ryzyko wystąpienia inhibitorów. Ponadto, aby dodatkowo potwierdzić brak błędu selekcji, przeprowadziliśmy analizę wrażliwości u pacjentów, którzy nie uczestniczyli w badaniu bezpieczeństwa i skuteczności. Pacjenci włączeni do takiego badania mogli mieć mniejsze ryzyko rozwoju inhibitora, ponieważ nie mieli wczesnego krwawienia.
Obserwowany wzrost ryzyka rozwoju inhibitorów pełnej rekombinowanej generacji drugiej generacji w porównaniu z produktami pełnej długości trzeciej generacji prawdopodobnie nie będzie zależny od uprzedzeń informacyjnych, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby pacjenci leczeni -produkcja o pełnej długości była częściej badana pod kątem inhibitorów niż w przypadku produktów trzeciej generacji. Ponadto zaobserwowaliśmy podobne powiązanie w rozwoju wysoko-miana. Tak więc, stronniczość selekcji i uprzedzenia informacyjne nie wyjaśniają obserwowanego wzrostu ryzyka w rekombinowanych produktach drugiej generacji o pełnej długości, w porównaniu z produktami pełnej długości trzeciej generacji.
Ta różnica ryzyka między produktami rekombinowanymi może być spowodowana przypadkiem, co wydaje się mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę dokładność naszego oszacowania efektu. Ale dopóki obserwacja w naszym badaniu nie zostanie potwierdzona w innych badaniach, nie możemy wykluczyć takiej możliwości. Ponieważ jednak odchylenie jest mało prawdopodobne, a prawdopodobieństwo przypadkowego znalezienia jest niskie, zaobserwowany wzrost ryzyka rozwoju inhibitora u pacjentów otrzymujących pełnej długości produkty czynnika VIII drugiej generacji może być realny.
Inne badania – w tym przegląd systematyczny23 i raporty grupy badawczej Kogenate Bayer – 25, 34 – nie wykazały istotnych różnic w ryzyku rozwoju inhibitora różnych produktów rekombinowanego czynnika VIII. W badaniach rejestracyjnych częstość powstawania inhibitorów mogła zostać zaniżona z powodu włączenia pacjentów, którzy byli już leczeni czynnikiem VIII w kilka dni ekspozycji i krótkim okresem obserwacji dla podgrupy pacjentów, którzy wciąż byli zagrożeni rozwój inhibitora Nie ma prostego biologicznego wyjaśnienia różnicy immunogenności wśród produktów rekombinowanego czynnika VIII. Potrzebne są dalsze badania, aby zweryfikować te obserwacje i zidentyfikować objaśnienia biologiczne.
Podsumowując, stosowanie produktów rekombinowanego czynnika VIII u dzieci z ciężką hemofilią A nie miało istotnego wpływu na ryzyko rozwoju inhibitora w porównaniu z zastosowaniem produktów otrzymywanych z osocza, ani też nie było zawartości czynników von Willebranda w produktach. lub przełączanie się między nimi związane z ryzykiem rozwoju inhibitora. Niespodziewanym odkryciem było to, że rekombinowane produkty drugiej generacji o pełnej długości były związane ze zwiększonym ryzykiem rozwoju inhibitorów w porównaniu z produktami trzeciej generacji.
[patrz też: leczenie, kardiolog, Gastrolog ]
[przypisy: dermatologia estetyczna łódź, sanatorium miejsce w kolejce, soczewki kontaktowe poznań ]